e-Dönüşüm Nedir ?

e-Dönüşüm Nedir ?

Digitalin ve İnternet’in etkisiyle, gerçekleşen kalıcı değişimleri ifade eden olgu şeklinde tabir edilebilir. 2000’li yıllarda ortaya çıkmış ve dijital teknolojilerin örgütler üzerindeki etkisinin kavramsallaştırılması için ortaya çıkmıştır. Teknolojiye ve digitale ayak uydurma süreci olarak da görülebilir. Bugün, birçok kurumsal firma kendi kimliklerini dijitalde de aktif bir hâle getirmeye başlamış hatta bazıları bu süreci, çok daha önceleri gerçekleştirmeye başlamıştır. 

KOBİ’ler yani küçük ölçekli işletmelerse bu süreci daha geriden izleyen fakat günümüzde hızlı bir şekilde e-dönüşüm faaliyetlerine ayak uyduran firmalardır. Elektronik sistemlerin kolaylıklarından yararlanarak daha verimli birer işletme haline gelmek için e-dönüşüm süreci bir zorunluluk halini aldı denilirse, yanlış olmayacaktır. Aslında, işletme faaliyetlerinin (başta pazarlama olmak üzere) dijital dünyaya (internet dünyasına) taşınması olarak düşünülebilir. Devletin de bu politikaları benimsemesi, bu süreci hızlandırmış ve gerekli kılmıştır. E-imza, e-devlet, e-fatura, e-bilet ve benzeri birçok kavram e-dönüşüm süreciyle birlikte işletmelerin dünyasında yer edinmeye başlamıştır.